Jasličková pobožnosť - r.2012 (zn. anjeličkovia )

Jasličková pobožnosť - r.2012 (zn. anjeličkovia )

(Táto jasličková pobožnosť vznikla v našom eRko stretku pre účely vyrozprávania príbehu o narodení Ježiška na Vianoce v r.2012 a je plné anjeličkov. Dokonca jeden z anjelov aj “rapuje” 🙂 Príjemné čítanie.)

 

OBRAZ č. 1 – BOH A GABRIEL

Boh                  (Boh sedí na veľkej stolici a pred sebou má stolík – s papierom a „brkom“. Pred Bohom biela látka a nápis NEBO.)
Mám toľko plánov! A budú sa diať veľké veci vo svete. No potreboval by som, aby mi niekto pomohol. Len kto?! Jedni anjelici perú obláčiky – to aby boli pekné, biele. Ďalší ich zas natriasajú, aby boli krásne nadýchané. Iní dávajú pozor na deti na Zemi a tí ďalší skúšajú anjelský zbor.
AHA!! Už ho vidím! Tam, vpredu – na obláčiku – sedí jen malý anjelik, ktorý ešte nemá svoju úlohu.
(s úsmevom kričí na neho: ) Gabkóóó, Gabrielkóó, no že poď ku mne! (Už s menším nadšením zakričí: ) Gabkóóó, Gabrielkóó, no že poď ku mne!

Gabriel            (Anjel Gabriel má v ušiach slúchadlá, hýbe sa akoby počúval hudbu a sedí v tureckom sede na detskej stoličke, ktorá bude zmenená na obláčik)

Boh                  Ach, ten Gabriel už zas počúva len tú hudbu, nič nerobí, nič nepomôže a nikoho nepočuje. Musím mu ja len poslať sms-ku. (ťuká do mobilu)

Gabriel            (pípne mu sms-ka – vytiahne mobil – dá si slúchadlá von z uší, ale nechá si okolo krku – a nahlas číta: )
Gabriel, prileť rýchlo ku mne! Tvoj Boh. (nahodí vystrašený pohľad a povie: ) AJAJAJAJÁÁJ!! (Zíde zo stoličky a ide k Bohu. V tom počuje Boha a obzerá sa odkiaľ ide ten hlas.)

Boh                  Uprac si po sebe a odlož ten obláčik na svoje miesto!

Gabriel            (Prekrúti očami a ide upratať „obláčik“. Pribehne pred 1. schodík a pýta sa: ) Bože môj – volal si ma?

Boh                  Sadni si ku mne. (Gabriel si sadne na schodíky.) Gabriel prišiel čas, aby si aj Ty dostal svoju úlohu v nebi. Staneš sa poslom mojich správ. Ja, BOH, som preskúšal Zachariášovu vernosť ku mne a aj keď som mu doteraz nedal potomka, ostal mi stále verný. To všetko je však súčasťou môjho veľkého plánu. A aj napriek tomu, že má vysoký vek, prišiel čas, aby som mu požehnal syna. Chcem, aby si mu túto správu išiel povedať.

Gabriel            Boh môj – ja?! Ja som predsa len mladý anjelik, ja to určite nebudem vedieť.

Boh                  Neboj sa Gabriel. Na tomto pergamene je správa – choď ju oznámiť Zachariášovi do chrámu, kde sa modlí.

 

 

Obraz 2. Gabriel a Zachariáš

Zachariáš         (Kľačí pre oltárom. Ako uvidí Gabriela zľakne sa a padne na zem.)

Gabriel            (Rozbalí pergamen:) Neboj sa Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom a mnohých neveriacich obráti k Bohu.

Zachariáš         Ako sa to má stať? Veď ja som starec a aj moja manželka je v pokročilom veku.

Gabriel            Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť.
Ver mi! (Potom Gabriel odíde.)

Zachariáš         (Nemôže uveriť a stále krúti hlavou.) To nemôže byť pravda. Neverím, že v mojom veku môžem mať syna. Určite som tu zaspal a len sa mi to prisnilo.

Boh                  (Gabriel príde k Bohu) Ááá – tu si Gabriel. Mám pre teba ďalšiu úlohu.

Gabriel            Oh Bože, nikam ma neposielaj. Ja nie som dobrý posol. Nezvládol som to. Pozri, Zachariáš neuveril mojim slovám.

Boh                  Netráp sa Gabriel – urobil si všetko správne. Ale pretože Zachariáš neuveril tvojim slovám, onemie a nebude môcť hovoriť až do dňa, keď sa to stane. A teraz choď do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k dievčine zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho – Jozefovi. Jej meno je Mária.

Obraz č.3

Gabriel                   (odíde od Boha. Premýšľa a chodí do kola, až sa postaví do stredu a zamyslene pozerá na pergamen. V tom ide okolo anjel, ktorý upratuje.)

Anjel – starší         (zametá okolo Gabriela) A ty tu čo robíš? Čo tu len tak postávaš? To nemáš nič na robote?

Gabriel                   Ale mám L Mám ísť oznámiť jednu správu do Júdey, len keď ja neviem ako. Prvý krát mi neuverili – akože mi uverí také mladé dievča?

Anjel – starší         Len sa ty ničoho neboj a pekne tam choď. Boh dáva každému také talenty, ktoré mu pomôžu v plnení úloh, ktoré mu On aj dá.

Gabriel                   Keď ja neviééém. (kyslo sa tvári)

Anjel – starší         Tí, čo vedia pekne spievať spievajú v anjelskom zbore, tí čo majú talent na varenie nám vyvárajú samé dobroty (mastí si brucho) a tí, čo majú vzťah k deťom, dávajú pozor na tých nezbedníkov dolu na Zemi.
A pozri na mňa! Ja mám poriadku-milovný talent. Ja všetko poupratujem, poumývam, poutieram. A vieš čo? Mňa niečo napadlo!! Ja pôjdem za teba za Bohom a ja mu poviem, že ty nemáš talent na posla. Ale, že mi začneš pomáhať. Že budeš so mnou nebeskú podlahu zametať (podáva mu do ruky metlu), nebeské obláčiky oprašovať (dáva mu farebnú prachovku – ale tak, aby mal toho kopcom v rukách).

Gabriel                   (pozerá sa zdesene) Ja, ja, ja – ja som si to predsa len rozmyslel. (všetko jej vracia) Asi len budem mať talent na toho posla, keď ma tým Boh poveril. Ja ho v sebe pohľadám (všetko jej vráti a ponáhľa sa preč).

Anjel – starší         (zasmeje sa) Ja som si to aj myslela 😀

 

 

Obraz č.4

Gabriel                   (prichádza pomaly – Mária sedí – ešte si ho nevšimla) talent.. talent.. Akýže ja už mám talent.. Veď ja stále si len spievam alebo počúvam  hudbu.

Boh                         Veď mu zbor pomôžte.

zbor                        (Hééééj – hóóóúúú)

 

Obraz č. 5 Anjel Gabriel navštívi Máriu.

 

He-ej (he-ej) Ho-ou (ho-ou) -2x

Mária, hej počuj Mária -2x

Ja som Gabriel a anjel som,
A Boh ma poslal tak ti spievam song,
Že v ociach jeho si milosť našla,
Počneš a porodíš mesiáša.
Mária, budeš chlapca mať
A pod menom Ježiš ho budú znať.
Moci viac než všetci králi bude mať,
Ľudia ho budú milovať.
Jednorodený syn to Boží je,
Tak povedz či chceš, alebo nie!

He-ej (he-ej) Ho-ou (ho-ou) -2x

No moment, moment, Gabko milý!
Nerozumiem pár veciam v tejto chvíli,
Vravíš mi, že matkou stať sa mám,
Ale veď ja muža nepoznám!

Duch svätý zostúpi na teba,
O to sa ti starať vôbec netreba!
A ja to zatiaľ s Jozefom vybavím,
Potom sa ešte zastavím.

He, máš rada rap, Tak ako ja!
Hneď by som ťa zobral so sebou do raja!

Rap, to je už iná téma,
Práve zo mňa celkom spadla tréma,
Ja chcem byť celkom Pánova,
A jeho vôľu beriem doslova.

Tak Pane mocný, čuj môj hlas, nech narodí sa mesiáš!

He-ej (he-ej) Ho-ou (ho-ou) -2x
(take divne hmkanie)

Ešte jednu správu pre teba mám,
Od Alžbety ti ju prinášam.
Alžbeta tiež bude chlapca mať,
Mala by si jej ísť pomáhať.
He-ej (he-ej) Ho-ou (ho-ou) -2x
…Dobre, tak ja teda idem…

 

zdroj: Jerichové trúby – Rap,  video ukážka: http://www.youtube.com/watch?v=b77mPeTLzCg

 

Obraz č.6

Gabriel                   (príde k Bohu) Pane Bože, odovzdal som Márii oznam.

Boh                         Dobre Gabriel. Svoju úlohu si splnil výborne.

Gabriel                   A čo bude teraz s Máriou?

Boh                         Mária sa práve vydala na cestu, aby navštívila Alžbetu.

Alžbeta                  (hovorí k Márii: ) Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo som počula tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo povedal Pán.

Mária                     Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.

Boh                         Mária zostala u Alžbety až do jej pôrodu. A Alžbeta porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že sa jej narodil syn, radovali sa a prišli ju pozrieť.

Alžbeta                  (pestuje bábätko)

suseda 1                Jéééj, to je ale krásny chlapček!

suseda 2                Celý po tatovi!

suseda 1                Veď hádam sa aj bude volať Zachariáš – tak ako je to tradíciou.

Alžbeta                  Nie, on sa bude volať Ján.

suseda 2                Ale veď v tvojej rodine sa tak nikto nevolá.

Zachariáš               (ticho si zoberie tabuľku a napíše:) Ján sa bude volať.

suseda 1 a 2          (krútia hlavou a čudujú sa:) No toto!

Boh                         Vidím, že Zachariáš už uveril môjmu posolstvu, tak nech sa mu vráti hlas.

Zachariáš               (zvolá:) Nech je zvelebený Pán Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a poslal nám Spasiteľa!

 

 

Obraz č.7

hlásnik                   Pozor, pozor! Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa. Cisár Augustus vydal rozkaz, aby sa každý išiel zapísať do svojho rodného mesta.

Jozef                       (k Márii) Počula si rozkaz, Mária? Budeme musieť ísť do Dávidovho mesta Betlehema, pretože pochádzam z Dávidovho rodu.

Mária                     Ale ako ja zvládnem takú dlhú cestu? Už čoskoro budem rodiť.

Jozef                       Zoberiem oslíka a budeme prosiť Boha, aby nás ochránil na ceste. (zoberie oslíka a prejdú krížom)

Mária                     (prídu do Betlehema) Konečne sme prišli do Betlehema. Len neviem Jozef, či pri takom veľkom počte ľudí nájdeme nejaké miesto na spanie.

 

Jozef:                  Dobrá žena, nenašlo by sa u vás nejaké miesto na prespanie? Tuto – moja manželka Mária čaká dieťa a ja nemám peniaze za nocľah.

Gazdiná:             Choďte preč! Betlehem je plný prišelcov z okolitých vrchov a údolí, čo sa sem tiež prišli zapísať do zoznamu. Už aj sa practe!

Jozef:                  Dobrá žena, nenašlo by sa u vás nejaké miesto na prespanie?

Hostinská:          Nemám ani jedno voľné miesto! Ale ak chcete, prenocujte v stajni. Je tam čerstvá slama.

Rozprávač:         A tak si Mária postlala v príjemne voňajúcom sene a tam pri somárikovi porodila svojho syna. Starostlivo ho zavinula do plienok a položila do jasličiek vystlaných slamou. Pomenovala ho Ježiš, čo znamená Boh je spása.

 

 

Obraz č.8

Boh                         Oh, jediný Boží Syn a spí v jednoduchej maštalke.
Gabriel, prosím ťa, choď im trošku pomôcť.

Gabriel                   (rozbehne sa pred prvé rady a pýta sa detí) Nepožičiaš Ježiškovi rukavice? nie? A ty nemáš niečo pre Ježiška na jedenie?

zbor                        „Na nebi sa hviezda zjavila.“

Gabriel, pastier Ďurko                        (Gabriel si s nimi pospevuje a tancuje a na konci pesničky zakopne o pastierovu nohu, ten sa prebudí – pretiera si oči a zľakne sa anjela – „Jáááj!“)

Gabriel                   Ty ma vidíš??

pastier Ďurko       Vidím. Čo si zač? Takého človeka s krídlami som ešte nevidel. A toľko svetla!

Gabriel                   Ja som anjel.

pastier Jurko         (zobudia sa aj pastier Janko) A čo si si to spieval? V Betleheme sa narodil nejaký chlapec s tvárou nežnou ako anjel?

pastierka Janka          Čože je to za chlapca?

Gabriel                   (smutne sa chytí za hlavu) Jáj ja motovidlo, tentoraz sa na mňa Boh už určite nahnevá. Ani som nič nezohnal pre malého Ježiška a ešte som sa aj prezradil.

pastier Ďurko       (posadí sa bližšie ku Gabrielovi) Ale veď sa ty ničoho neboj, mi ti pomôžeme.

Gabriel                   Pomôžete? Tak ja vám zvestujem radostnú správu: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. Dieťatko je zavinuté do plienok a uložené v jasliach.

pastier Ďurko       Zoberieme mu dobré mliečko – aby nebol hladný.

pastierik Jurko      Ja mu zoberiem dve kozičky – tie ho príjemne zahrejú.

pastierka Janka     A ja zas veselého baránka – s ním sa môže hrať.
Tak poďme už do Betlehema a pohľadajme to dieťa uložené v jasliach.

zbor                        Jak si krásne Jezuliatko.

 

 

Obraz č.9

Postavy: Rozprávač, kráľ 1, kráľ 2, kráľ 3, Herodes, radca 1, radca 2.      7x

Boh                     Obyvatelia Júdska si nevšimli, že noci nie sú také tmavé a že sa na oblohe sa zjavila hviezda, jasnejšia ako ostatné, a stála priamo nad stajňou, kde sa narodil Ježiš. No traja mudrci z Východu si to všimli, a prišli sa pokloniť Mesiášovi. Keď prišli do Betlehema, hneď išli za Herodesom:

Kráľ 1:                 Zdravím ťa, Herodes! Čo za svetlo sa zjavilo nad tvojou krajinou? Videli sme na oblohe novú hviezdu. Nehýbe sa ako ostatné, len stojí nepohnuto nad jedným miestom v Júdsku.

Kráľ 2:                 Kde je novonarodený židovský kráľ?

Herodes:            Kto?

Kráľ 3:                 Židovský kráľ, Mesiáš, Vykupiteľ, na ktorého čaká celý svet. Prišli sme sa mu pokloniť.

Rozprávač:         Herodesovi sa táto myšlienka nepáčila. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov a vypytoval sa ich:

Herodes:            Ja som predsa kráľ židov! Čo viete o tom novom júdskom kráľovi? Je pravda, že má prísť Mesiáš?

Radkyňa 1:         Áno, pane, je to pravda. Tak hovoria knihy prorokov.

Herodes:            Aké? Kde?

Radkyňa 2:         (Podíde dopredu.) Všetko je zapísané v knihe proroka Micheáša, pane. Má sa tak stať v Betleheme. V knihách je to zaznamenané takto: „A ty, Betlehem, zem júdska, nie si najmenší medzi poprednými mestami Júdska, lebo z teba vyjde Vládca, ktorý povedie môj ľud izraelský.“

Herodes:            (Obráti sa k cudzincom:) Choďte a nájdite toho kráľa, potom sa vráťte a poviete mi, kde je. Chcem sa mu ísť – ehm – tiež pokloniť.

 

Boh                     Mudrci sa vystrojili na cestu a na východnej oblohe sa zasa trblietala jasná, žiarivá hviezda. Bezpečne im ukazovala cestu až do Betlehema, kde nad stajňou zastala.
Tam našli Máriu s Jozefom a Ježiška v jasličkách na slame. Padli pred dieťaťom na kolená a klaňali sa mu. Načreli do svojich sedlových vakov a odtiaľ vytiahli dary.

Kráľ 1:                 Ja Ti darujem zlato, pretože práve to sa darúva kráľom.

Kráľ 2:                 Ja Ti darujem kadidlo, ktoré sa páli pri obetách Bohu.

Kráľ 3:                 A ja Ti venujem myrhu.

Boh                     Myrha sa v tých časoch používala na dlhšie uchovanie mŕtveho ľudského tela. Dary položili na slamu roztrúsenú okolo dieťaťa. Boh sa potom vo sne zjavil trom mudrcom od Východu a upozorňoval ich: „Nepovedzte kráľovi Herodesovi, kde nájde Ježiša, a nevracajte sa tou istou cestou, ale tajne opustite Izrael.“ Mudrci poslúchli na slovo, a kým sa Herodesovi vyzvedači spamätali, boli už ďaleko.

 

spievame              Tichá noc

 

Autor: m.tom – eRko Hul – OC NZ

(Ak sa aj vy rozhodnete použiť ju – budeme radi ak ju označíte, že sa Vám páči a ešte viac nás poteší, ak nám napíšete do komentáru kam až sa dostala a kde bola súčasťou vianočného obdobia. Veľmi pekne ďakujeme 🙂 )

5 Comments
  1. Dobrý deň, Pán Boh vám zaplať za tento námet. Rozhodli sme sa ho realizovať 25.12.2019 v sokoľskom kostole Božského Srdca Ježišovho. Dovolili sme si váš námet a scenár doplniť a upraviť tak, aby pôvodná dejová línia ostala zachovaná.

    1. Dobrý deň, teším sa, že Vám jasličková pobožnosť poslúži. Tiež sme radi za každú inšpiráciu – aby sme každý rok obmieňali jej verzie 🙂
      Po Vianociach zverejníme aj tú tohtoročnú 😉 Prajeme požehnané Vianoce a šťastný nový rok 2020 🙂

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *