Jasličková pobožnosť 2014 - klasická verzia

Jasličková pobožnosť 2014 - klasická verzia

(Táto jasličková pobožnosť vznikla v našom eRko stretku pre účely vyrozprávania príbehu o narodení Ježiška na Vianoce v r.2014 a má klasický charakter s Alžbetou, Zachariášom, Máriou a Jozefom, pastiermi a kráľmi.)

scéna č. 1:   Alžbeta a Zachariáš

Rozprávač:         Počas Herodesovej vlády žil v Júdsku kňaz menom Zachariáš. On a jeho žena Alžbeta milovali Boha a zachovávali jeho prikázania, ale boli smutní, lebo nemali deti.    Modlili sa, aby im dal Boh syna.   Raz, keď bol Zachariáš v chráme, zjavil sa mu anjel.

Anjel:      Nezúfaj, Zachariáš. Boh vyslyšal tvoju prosbu. Budeš mať syna a pomenuješ ho Ján. Bude veľkým
učiteľom a Božím vyvoleným. Znova prinavráti ľudí k Bohu a pripraví ich na príchod nášho Pána.
Zachariáš:           A ako sa to má stať? Na syna sme už pristarí.
Anjel:           Ja som Gabriel a poslal ma Boh. Ale pretože pochybuješ o jeho slovách, onemieš a neprehovoríš dovtedy, kým
sa nesplní vôľa Božia.

Rozprávač:         Keď prišiel Zachariáš domov, nemohol povedať Alžbete o svojom zjavení, lebo bol nemý. Alžbeta mu však povedala:

Alžbeta:              Budeme mať dieťa. Boh vyslyšal naše modlitby.

 

 scéna č. 2:   Anjel a Mária

Rozprávač:         Za panovania kráľa Herodesa, v malom mestečku Nazaret  žila Mária, ktorá bola zasnúbená s mužom z Dávidovho rodu, menom Jozef. Mária ako všetky izraelské ženy  žila v očakávaní prisľúbeného Mesiáša. Od malička rada pomáhala iným a slúžila tým, ktorí potrebovali pomoc. Každá práca pre ňu bola zároveň aj modlitbou.

Jedného dňa k nej zavítal Pánov anjel.

Anjel:        Zdravas, milostiplná, Pán s Tebou. Neboj sa Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš.  On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho.
Mária:                  Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?
Anjel:                  Duch svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho Ťa zatieni. A preto aj dieťa sa bude volať svätým, bude to Boží Syn.
Aj tvoja príbuzná Alžbeta porodí z Božej vôle. Zdalo sa, že je už na deti pristará, ale porodí skôr než ty. Boh je všemohúci.
Mária:                  Hľa, som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

 

scéna č. 3:   Mária navštívi Alžbetu

Rozprávač:         Mária sa ponáhľala navštíviť Alžbetu do blízkeho mestečka uprostred hôr. Keď ju príbuzná zbadala, v okamihu ju naplnil Duch Boží. Rozbehla sa zvítať s Máriou a obe ženy sa objali.

Alžbeta:         Si požehnaná medzi ženami a takisto aj tvoje dieťa. Si matkou nášho Pána a môj dom napĺňaš svetlom. Keď si ma pred chvíľou pozdravila, dieťa v mojom lone sa od radosti zachvelo. Aké je dôležité pre ženu veriť v Boha, veď ty aj ja sme dôkazom, že on môže učiniť zázraky.

Rozprávač:         Mária zostala u Alžbety ešte niekoľko dní a pomáhala jej. Alžbete sa po čase narodil syn, všetci si mysleli, že ho pomenujú po otcovi – Zachariáš. Zachariáš nemohol hovoriť, ale zapamätal si anjelove slová. Posunkami naznačil, aby mu priniesli tabuľku a on na ňu napísal:

Zachariáš:           napíše:  Jeho meno je Ján.

Rozprávač:         V tej chvíli Zachariáš znova prehovoril. Volal:

Zachariáš:           Modlite sa k Bohu! Toto dieťa bude prorokom Božím, vyslobodí nás a zachráni pred nepriateľmi, pripraví cestu Pánovi.

 


scéna č. 4: Anjel a Jozef

Rozprávač:         Mária mala snúbenca menom Jozef. Jozef bol muž spravodlivý. No skôr, ako začali spolu bývať, ukázalo sa, že Mária počala z Ducha Svätého. Pretože mal Jozef Máriu veľmi rád, nechcel ju vystaviť verejnej potupe, ale chcel ju potajomky prepustiť. Veľmi ho to však trápilo. Naďalej pracoval vo svojej dielni, bol stále zamyslenejší a nevedel sa rozhodnúť.

Jozef:                   Ako mi to mohla Mária urobiť, tak veľmi som jej veril!

Rozprávač:         Jozef zaspal. A tu sa to práve stalo. Vo sne sa mu Pán prihovoril cez anjela.

Anjel:                   Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha svätého. Porodí syna a dá mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.

Rozprávač:         Keď sa Jozef prebudil urobil tak, ako mu anjel povedal.

 

scéna č. 5:  Rozkaz od cisára a obyvatelia

Rozprávač:         V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta na sčítanie ľudu.

Oznam:      Pozor, pozor!! Na známosť sa všetkým dáva mimoriadna zvláštna správa: Všetci obyvatelia našich krajín, muži i ženy, musia platiť daň. Každý sa musí dať zapísať v tom meste, odkiaľ pochádza.

Rozprávač:         Ľudia putovali z jedného mesta do druhého. Ich cesty sprevádzalo šomranie a nespokojnosť. Na cestu sa museli vybrať aj Jozef s Máriou. Jozef pochádzal z Dávidovho rodu a preto putovali do Judey, do mesta Betlehema. Cesta pre nich bola ťažká, veď Mária bola v požehnanom stave. Hoci však boli veľmi unavení, neponosovali sa. Prijímali všetko z Božej ruky a boli naplnení akýmsi tajomným pokojom, ako by sa malo stať niečo nezvyčajné.

Mesto Betlehem bolo plné pútnikov. Hľadali pre seba vhodný príbytok na noc, odvšadiaľ ich však posielali preč. Nebolo pre nich miesta v žiadnom hostinci.

Jozef:                   Prosím Vás, prichýľte nás s mojou manželkou.
Obyvateľ:           Nemám ani jedno voľné miesto! Už aj choďte preč!

Rozprávač:         Unavení po dlhej a namáhavej ceste skúšali hľadať ďalej.

Jozef:Prosím Vás, prichýľte nás, moja manželka je v požehnanom stave, máme za sebou ťažkú cestu a nemáme kde hlavu skloniť.
Obyvateľka:      Radi by sme Vás prichýlili, dnes však nemôžeme, náš dom je plný a nemáme pre vás miesta. Ale choďte k susedovi, on má za mestom maštaľku. Dnes tam robil poriadok. Sú tam vôl s oslom. Aj o teplo budete mať postarané.

Rozprávač:         A tak sa Mária s Jozefom vybrali do maštale, kde našli pre seba skromný príbytok. V tom nadišiel Máriin čas, porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasličiek.

 

scéna č. 6:  Anjel 2  a pastieri

Rozprávač:         Ježiš sa narodil ako kráľ, na svet však prišiel v tichu, v skromnej maštali, nikým nepoznaní.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo ovečiek. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal:

Pastier1:             „Pomóóóóc, strašidlo!“
Pastier2:             „Čo chceš?“
Pastier3:             „Odíď od nás preč!“
Anjel:                   „Nebojte sa! Ja som anjel Gabriel, poslaný od najvyššieho Boha, aby som vám oznámil, že sa v Betleheme narodil náš Spasiteľ. Choďte teda a pokloňte sa mu. Hviezda, ktorá na nebi najviac žiari, vás k nemu privedie.“
Pastier1:             „Počuli ste to? Narodil sa nám Spasiteľ. Čo tu teda ešte robíme? Poďme bratia, ideme sa pokloniť nášmu novému kráľovi a dary mu zaniesť.“
Pastier 2:            Ale ako sa tam dostaneme?
Pastier 3:            Neboj sa! Aha, hviezda nám ukáže cestu.
Pastier1:             „Ja Mu donesiem ovečku.“
Pastier2:             „Ja Mu zoberiem kožky, aby mu bolo tepľúčko!“
Pastier3:             „A ja Mu zoberiem žinčice a syra. Poďme teda a nemeškajme!“

Rozprávač:         Pastieri sa poponáhľali a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Poklonili sa mu a vyrozprávali všetko, čo im bolo povedané o tomto dieťati.

 

scéna č. 7:  Traja králi a Herodes

Rozprávač:         Hviezdu, ktorá im ukázala cestu k Ježišovi, spozorovali vo svojich kráľovstvách aj traja mudrci. Chceli vedieť, čo táto hviezda znamená a tak sa tiež vydali na cestu, ktorá ich v jednej chvíli spojila.

Gašpar:                               Kto ste, vznešení páni?
Melicher:           Sme učenci z ďalekých krajov. Spozorovali sme novú hviezdu, tak sme sa ju vydali nasledovať.
Baltazár:              Vedie nás teda rovnaká hviezda. Môžeme ju hľadať spolu.

Rozprávač        Keď prišli do Betlehema, hneď išli za Herodesom.

Gašpar:             Zdravím ťa, Herodes! Čo za svetlo sa zjavilo nad tvojou krajinou? Videli sme na oblohe novú hviezdu. Nehýbe sa ako ostatné, len stojí nepohnuto nad jedným miestom v Júdsku.
Melicher:        Kde je novonarodený židovský kráľ?
Herodes:         Kto?
Baltazár:           Židovský kráľ, Mesiáš, Vykupiteľ, na ktorého čaká celý svet. Prišli sme sa mu pokloniť.
Rozprávač:      Herodesovi sa táto myšlienka nepáčila. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov a vypytoval sa ich:

Herodes:         Ja som predsa kráľ židov! Čo viete o tom novom júdskom kráľovi? Je pravda, že má prísť Mesiáš?
Radkyňa 1:      Áno, pane, je to pravda. Tak hovoria knihy prorokov.
Herodes:         Aké? Kde?
Radkyňa 2:      (Podíde dopredu.) Všetko je zapísané v knihe proroka Micheáša, pane. Má sa tak stať v Betleheme. V knihách je to zaznamenané takto: „A ty, Betlehem, zem júdska, nie si najmenší medzi poprednými mestami Júdska, lebo z teba vyjde Vládca, ktorý povedie môj ľud izraelský.“
Herodes:         (Obráti sa k cudzincom:) Choďte a nájdite toho kráľa, potom sa vráťte a poviete mi, kde je. Chcem sa mu ísť – ehm – tiež pokloniť.

Rozprávač:      Mudrci sa vystrojili na cestu a na východnej oblohe sa zasa trblietala jasná, žiarivá hviezda. Bezpečne im ukazovala cestu až do Betlehema, kde nad stajňou zastala. Tam našli Máriu s Jozefom a Ježiška v jasličkách na slame. Padli pred dieťaťom na kolená a klaňali sa mu. Načreli do svojich sedlových vakov a odtiaľ vytiahli dary.

Gašpar:           Sláva večná, sláva Tebe, Ježiško, kráľ neba, zeme.
Prijmi od nás naše dary, ktoré sme ti s láskou dali.
Tu ti ja venujem myrhu.
Melichar:        Ja mám v pokladnici zlato, bo kráľ neba, zeme je to.
Kráľ mocný a predsa slabý, na matku je odkázaný.
Baltazár:              Ja nesiem skvostné kadidlo, bo si zvolil maštaľ v bydlo.
Rozprávač:      Myrha sa v tých časoch používala na dlhšie uchovanie mŕtveho ľudského tela. Dary položili na slamu roztrúsenú okolo dieťaťa. Boh sa potom vo sne zjavil trom mudrcom od Východu a upozorňoval ich: „Nepovedzte kráľovi Herodesovi, kde nájde Ježiša, a nevracajte sa tou istou cestou, ale tajne opustite Izrael.“ Mudrci poslúchli na slovo, a kým sa Herodesovi vyzvedači spamätali, boli už ďaleko.

Rozprávač: /záver/ Sám Boh nám poslal sľúbeného spasiteľa. Aj my všetci sa mu môžeme spoločne v srdci pokloniť.

hul-jaslickova-poboznost-2014

 

Autor: m.tom – eRko Hul – OC NZ

(Ak sa aj vy rozhodnete použiť ju – budeme radi ak ju označíte, že sa Vám páči a ešte viac nás poteší, ak nám napíšete do komentáru kam až sa dostala a kde bola súčasťou vianočného obdobia. Veľmi pekne ďakujeme 🙂 )

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *