Jasličková pobožnosť - r.2011 (vedená podľa Detskej Biblie)

Jasličková pobožnosť - r.2011 (vedená podľa Detskej Biblie)

(Táto jasličková pobožnosť vznikla v našom eRko stretku pre účely vyrozprávania príbehu o narodení Ježiška na Vianoce v r.2011 a svoju hlavnú os príbehu má vedenú podľa Detskej Biblie.)

OBRAZ 1. – ALŽBETA a ZACHARIÁŠ

Postavy: Rozprávač, anjel, Alžbeta, Zachariáš.         4x

Rozprávač:    Práve sa nachádzame v Júdey, ktorá je súčasťou Rímskej ríše, a kde panuje židovský kráľ Herodes. Psst – potichučky, aby sme nevyrušili dvoch ľudí, ktorí sa vpredu chrámu modlia. Vidíte ich? Sú to Zachariáš a jeho manželka Alžbeta.

Obaja:           „Ó, Bože, daj nám syna!“

Rozprávač:    Raz na bohosluslužbách v jeruzalemskom chráme sa Zachariášovi zjavil anjel.

Anjel:            Nezúfaj, Zachariáš. Boh vyslyšal Tvoju prosbu. Budeš mať syna a pomenuješ ho Ján. Bude veľkým učiteľom a Božím vyvoleným. Vstúpi doňho duch proroka Eliáša a ako jeho nasledovník znova prinavráti ľudí k Bohu a pripraví ich na príchod nášho Pána.

Zachariáš      Ako sa to má stať? Na syna sme už pristarí.

Anjel:            Ja som Gabriel a poslal ma Boh. Ale pretože pochybuješ o jeho slovách, onemieš a neprehovoríš dovtedy, kým sa nesplní vôľa Božia.

Rozprávač:    Keď prišiel Zachariáš domov, nemohol povedať  Alžbete o svojom zjavení, lebo bol nemý. Alžbeta mu však povedala:

Alžbeta:        Budeme mať dieťa. Boh vyslyšal naše modlitby.

Obraz 2. – Anjel navštívi Máriu

Postavy:        Rozprávač, anjel, Mária.                     3x

Rozprávač:    O niekoľko mesiacov poslal Boh anjela Gabriela do mesta Nazaretu v Galilei navštíviť mladé dievča. Rodičia ju prisľúbili vydať za muža menom Jozef z rodu kráľa Dávida. Dievča sa volalo Mária. Tu sa jej zjavil anjel Pána a zvestoval jej novinu.

Anjel:            Pozdravujem Ťa, Mária, a nesiem Ti Božie požehnanie.

Mária:          (Mária bude miešať niečo v miske. Keď uvidí anjela – zľakne sa ho a miska s varechou jej vypadnú z rúk)

Anjel:            Neboj sa, Mária. Boh Ťa miluje a naplnil Ťa svojou milosťou. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Bude veľkým mužom a ľudia ho budú volať Synom Božím. Boh mu dá trón a on bude naveky vládnuť nad Izraelom. Jeho kráľovstvo bude večné.

Mária:          Ako sa to má stať? Veď ja muža nepoznám.

Anjel:            Duch Svätý zostúpi na Teba a moc Najvyššieho Ťa zatieni. Preto aj Sväté Dieťa sa bude volať Synom Božím. Z Božej vôle porodí aj tvoja príbuzná Alžbeta. Vieš, že doteraz bola neplodná. Zdalo sa, že je už na deti pristará, ale porodí skôr než Ty. Boh je všemohúci.

Mária:          Som Božia služobnica. Nech sa všetko stane tak, ako si povedal.

Rozprávač:    Anjel Pána sa v spánku zjavil aj Máriinmu snúbencovi Jozefovi a oznámi mu, že Mária počala z Ducha Svätého, aby sa nebál vziať si ju za ženu. Keď sa Jozef prebudil, urobil tak, ako mu kázal anjel.

(Jozef sa pripravuje na spánok – prinesie si vankúš a deku, kľakne a modlí sa – krátko; potom si ľahne a spí. Počas prípravy na spánok znie komentár.)

Rozprávač: Máriin snúbenec Jozef bol presvedčený o Máriinej nevinnosti, len nechápal toto tajomstvo. Preto rozmýšľal Máriu potajomky prepustiť. U židov bolo prípustné manželku prepustiť, no musel jej vystaviť prepúšťací list, v ktorom bola uvedená príčina prepustenia. Jozef uvažoval prepustiť Máriu bez tohto dokumentu. No v tom zasahuje anjel  Pána a v spánku sa zjavuje aj Jozefovi a oznámi mu, že Mária počala z Ducha Svätého, aby sa nebál vziať si ju za ženu.

Pánov anjel:  Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju manželku, lebo dieťa, ktoré počala, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, on vyslobodí svoj ľud z hriechov.
(Na konci komentára sa Jozef zobudí a odchádza.)

Rozprávač: Jozef ráno  úplne zabudol na svoj úmysel Máriu prepustiť a Mária sa stáva jeho manželkou. Mária tak ako chcela odchádza za svojou príbuznou Alžbetou, aby jej pomohla v nastavajúcich šťastných chvíľach.

Obraz 3. – Narodenie Jána

Postavy: Rozprávač, Alžbeta, Zachariáš        3x

Rozprávač:    Mária sa ponáhľala navštíviť Alžbetu do blízkeho mestečka uprostred hôr. Keď je príbuzná zbadala, v okamihu ju naplnil Duch Boží.

Alžbeta:        (Rozbehne sa zvítať sa s Máriou a objímu sa.) Si požehnaná medzi ženami a takisto aj Tvoje dieťa. Si matkou nášho Pána a môj dom napĺňaš svetlom. Keď si ma pred chvíľou pozdravila, dieťa v mojom lone sa od radosti zachvelo. Aké je dôležité pre ženu veriť v Boha, veď Ty aj ja sme dôkazom, že on môže učiniť zázraky!

Rozprávač:    Po čase sa Alžbete narodil syn. Keď mal osem dní¸ vzali ho na obriezku, čo bolo – a stále je – židovským zvykom, a dali mu meno. Ľudia vraveli Alžbete : ,,Pomenuješ ho po otcovi – Zachariáš.“ Zachariáš dosiaľ nemohol prehovoriť, ale zapamätal si anjelove slová. Posunkami naznačil, aby mu priniesli bridlicovú tabuľku, a on na ňu napísal : ,, Jeho meno je Ján.“ V tej chvíli Zachariáš znova prehovoril a zvolal :

Zachariáš:     Modlite sa k Bohu! Toto dieťa bude prorokom Božím, vyslobodí nás a zachráni pred nepriateľmi, pripraví cestu Pánovi. zvestuje ľuďom odpustenie hriechov a spasenie. Potom nám Boh vo svojej milosrdnosti zošle svetlo. Bude svietiť nad každým, opusteným a strateným alebo tými, čo sa budú báť smrti, a privedie nás všetkých k zmiereniu.

Obraz 4. – Narodenie Ježiša

Postavy:  Rozprávač, hlásnik, Jozef, Mária, gazdiná, hostinský.      6x

Rozprávač:    Mesiace sa míňali, prešla jar, leto, uplynula jeseň. Dieťa v Máriinom lone rástlo až nadišla zima a nastal čas pôrodu. Do Judey prišlo vyhlásenie cisára Augusta:

Hlásnik:         Všetci obyvatelia našich krajín, muži i ženy, musia platiť dane. Do nového súpisu ľudu, ktorý bude v Betleheme, bude zapísaný každý občan, lebo taká je vôľa cisára.

Rozprávač:    Keďže Jozef pochádzal z Dávidovho rodu, musel spolu so svojou manželkou Máriou  odísť z Nazaretu a vrátiť sa do Betlehema. Do Betlehema prišli až večer a hľadali si nocľah. Ale Jozef bol chudobný a ulice preľudnené.

Jozef:            Dobrá žena, nenašlo by sa u vás nejaké miesto na prespanie? Tuto moja manželka Mária čaká dieťa a ja nemám peniaze za nocľah.

Gazdiná:       Choďte preč! Betlehem je plný prišelcov z okolitých vrchov a údolí, čo sa sem tiež prišli zapísať do zoznamu. Už aj sa practe!

Rozprávač:    Každý, ku komu Jozef s Máriou prišli, ich odmietol. Prišli k hostincu, kde lampy svietili v každom okne a miestnosti boli preplnené hosťami. Jozef zaklopal.

Hostinský:     Nemám ani jedno voľné miesto! Ale ak chcete, prenocujte v stajni. Je tam čerstvá slama.

Rozprávač:    A tak si Mária postlala v príjemne voňajúcom sene a tam pri somárikovi a hoviadku porodila syna. Starostlivo ho zavinula a položila do jasličiek vystlaných slamou. Pomenovala ho Ježiš, čo znamená Boh je spása.

(Prichádzajú Rebeka a Rút)

Rút: Konečne sme sa vyslobodili z tej tlačenice! V betleheme som toľko ľudí ešte nevidela.

Rebeka: Iste tu bude nejaká slávnosť.

Rút: Nie! Dnes má začať sčítanie ľudí, ako ho nariadil Cisár August. A každý sa má dať zapísať tam, odkiaľ pochádza.

Rebeka: Tí, ľudia, čo sme videli po uliciach pochádzajú z Betlehema?

Rút: Zaručene, veď, čo by tu teraz hľadali. Všetci títo ľudia prišli k zápisu. Oh pohanskí psi chcú vedieť koľko Nás je, aby mohli vyburcovať nové dane. Ó ale príde Mesiáš, náš kráľ a ten nás vyslobodí z jarma Rimanov!

Rút: Joj, ale mali by sme sa už poponáhľať, lebo už sa zvečerieva.

Rebeka: Pozri na tú ženu a na toho muža, akí sú starí a utrápení. Istotne aj oni prišli na zápis. Opýtajme sa, či by sme im nemohli nijako poslúžiť.

Rút: Hospodin nech je s Vami!

Jozef: I s Vami dobré devy!

Rút: Vidíme, že ste pútnici, a ste ustatí a utrápení. Čím by sme Vám Mohli poslúžiť?

Jozef: (Vstane) Hľadáme si nocľah, ale nikde ho nemôžeme dostať. Hostinec je preplnený, a po domoch nás nikde nechcú prijať.

Rebeka: Keď chcete my Vám ukážeme cestu k prázdnej  maštaľke. Mohli by ste sa tam utiahnuť. Tam Vám zaručene bude trochu lepšie, ako tu pod holým nebom. Veď už je dosť chladno.

Rút: My Vás zavedieme, toľko času ešte máme.

Jozef: Máriu mám zaviesť do maštale …?A to teraz, keď čaká Syna? Ó Bože to je hrozné. Ale nech sa stane Tvoja vôľa…

(Obráti sa k ženám) Ďakujeme. Pán nech Vám to stonásobne vynahradí v rodinách. Ideme s Vami. ( odídu)

 

Obraz 5. – Pastieri

Postavy: Rozprávač, anjel, 1. pastier, 2. pastier, Ďuro, slepí pastier          6x

Rozprávač:    Noc čo noc strážia betlehemskí pastieri svoje stáda, nuž bdejú pri nich aj vo Svätú noc. Sedia okolo vatry, obdivujú krásne hviezdy, čudujú sa, aká tichá a velebná je táto noc a rozprávajú sa:

1.Pastier Takáto noc bude, keď sa narodí prisľúbený Mesiáš!

Ďuro               Hej, len keby už čím skôr prišiel na svet a prijal nás za sluhov! Akiste bude bohatým kráľom, nuž ani nám pri ňom nebude zle.

Rozprávač:     Najbližšie pri vatre sedí slepý pastierik. Má anjelskú tvár, aj dušu čistú, nevinnú, len jedna bolesť ho sužuje, že je od narodenia slepý …  Nevie, akej farby je slniečko, akej obloha nebeská. Nikdy nevidel tvár svojej mamičky a otecka, všetko okolo neho je v hlbokej, prehlbokej tme. Počúva pastierov a myslí si:

Slep. pastier   Pastieri chcú od Mesiáša bohatstvo, ale ja som aj s chudobou spokojný. Najbohatší je ten, kto miluje Boha a kto mu verne slúži. Ja by som len o to prosil Mesiáša, aby mi uzdravil oči…
2. pastier: Chlapi, poďme už spať!

(Všetci si ľahnú a pochrapkávajú. Po chvíľke príde za 1. pastierom pes:)

1.Pastier /oblizuje ho pes/ Nechaj ma, ty potvora. Včera si mi zožral ovcu, a dnes si ma udobruješ. Tam choď za Ďurom, ten ti ukáže, čo je to prítulnosť.

Ďuro               Nechajte ma na pokoji. (obráti sa na druhý bok)

Rozprávač:     V tom sa im náhle zjavil anjel  a Božia sláva ich ožiarila. Pastieri sa naľakali toľkého svetla.

(zrazu sa ukáže nebeská žiara a prvý ju vidí slepý pastierik;  vyľakaný vyskočí na nohy a budí pastierov)

Slep. pastier   Vstávajte, chlapi, vstávajte!

2.Pastier: Čože sa to robí?

Slep. pastier   Kdesi horí, pozrite!

Anjel:              Nebojte sa! Zvestujem vám dobrú novinu. Dnes v noci sa v Dávidovom meste Betleheme narodil váš Vykupiteľ, Mesiáš a Pán. Volá sa Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťa zavinuté do plienok a uložené v jasliach…

Rozprávač:     Potom svetlo zosilnelo a obloha sa zaplnila Božími anjelmi. Ich spev sa vznášal ako vietor a letel ponad kopce a údolia.

Anjeli: (spev.) Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Pastier 1:        Poďme do Betlehema a pozrime sa, čo nám oznámil Pán.

Rozprávač:     Nebeská radosť naplnila srdcia pastierov. Nik nechce ostať pri ovečkách, všetci sa ponáhľajú k maštaľke. Ba ani ovce a pes nezostávajú v košiari, aj oni idú pozdraviť Ježiška. Ponáhľali sa do mesta a prišli do stajne, kde odpočívala Mária a Jozef. V jasličkách uvideli spiace dieťa, pokľakli pred ním a klaňali sa mu.

Rozprávač:     Potom vyšli von a rozprávali ľuďom v Betleheme, čo sa stalo, a všetci sa veľmi čudovali. No neboli jediní, ktorí sa dozvedeli o narodení Mesiáša. Boli tu ešte traja králi, ktorí putovali z ďalekých krajov, len aby uvideli Ježiška a doniesli mu svoje dary.


Obraz 6 – Traja králi

Postavy: Rozprávač, kráľ 1, kráľ 2, kráľ 3, Herodes, radca 1, radca 2.        7x

Rozprávač:    Obyvatelia Júdska si nevšimli, že noci nie sú také tmavé a že sa na oblohe sa zjavila hviezda, jasnejšia ako ostatné, a stála priamo nad stajňou, kde sa narodil Ježiš. No traja mudrci z Východu si to všimli, a prišli sa pokloniť Mesiášovi. Keď prišli do Betlehema, hneď išli za Herodesom:

Kráľ 1:           Zdravím ťa, Herodes! Čo za svetlo sa zjavilo nad tvojou krajinou? Videli sme na oblohe novú hviezdu. Nehýbe sa ako ostatné, len stojí nepohnuto nad jedným miestom v Júdsku.

Kráľ 2:           Kde je novonarodený židovský kráľ?

Herodes:       Kto?

Kráľ 3:           Židovský kráľ, Mesiáš, Vykupiteľ, na ktorého čaká celý svet. Prišli sme sa mu pokloniť.

Rozprávač:    Herodesovi sa táto myšlienka nepáčila. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov a vypytoval sa ich:

Herodes:       Ja som predsa kráľ židov! Čo viete o tom novom júdskom kráľovi? Je pravda, že má prísť Mesiáš?

Radca 1:       Áno, pane, je to pravda. Tak hovoria knihy prorokov.

Herodes:       Aké? Kde?

Radca 2:       (Podíde dopredu.) Všetko je zapísané v knihe proroka Micheáša, pane. Má sa tak stať v Betleheme. V knihách je to zaznamenané takto: „A ty, Betlehem, zem júdska, nie si najmenší medzi poprednými mestami Júdska, lebo z teba vyjde Vládca, ktorý povedie môj ľud izraelský.“

Herodes:       (Obráti sa k cudzincom:) Choďte a nájdite toho kráľa, potom sa vráťte a poviete mi, kde je. Chcem sa mu ísť – ehm – tiež pokloniť.

Rozprávač:    Mudrci sa vystrojili na cestu a na východnej oblohe sa zasa trblietala jasná, žiarivá hviezda. Bezpečne im ukazovala cestu až do Betlehema, kde nad stajňou zastala.
Tam našli Máriu s Jozefom a Ježiška v jasličkách na slame. Padli pred dieťaťom na kolená a klaňali sa mu. Načreli do svojich sedlových vakov a odtiaľ vytiahli dary.

Kráľ 1:           Ja Ti darujem zlato, pretože práve to sa darúva kráľom.

Kráľ 2:           Ja Ti darujem kadidlo, ktoré sa páli pri obetách Bohu.

Kráľ 3:           A ja Ti venujem myrhu.

Rozprávač:    Myrha sa v tých časoch používala na dlhšie uchovanie mŕtveho ľudského tela. Dary položili na slamu roztrúsenú okolo dieťaťa. Boh sa potom vo sne zjavil trom mudrcom od Východu a upozorňoval ich: „Nepovedzte kráľovi Herodesovi, kde nájde Ježiša, a nevracajte sa tou istou cestou, ale tajne opustite Izrael.“ Mudrci poslúchli na slovo, a kým sa Herodesovi vyzvedači spamätali, boli už ďaleko.

Rozprávač:    A teraz milé deti, ak máte pripravenú nejakú básničku alebo pesničku, príďte ju venovať Ježiškovi ako váš dar.

Autor: m.tom – eRko Hul – OC NZ

(Ak sa aj vy rozhodnete použiť ju – budeme radi ak ju označíte, že sa Vám páči a ešte viac nás poteší, ak nám napíšete do komentáru kam až sa dostala a kde bola súčasťou vianočného obdobia. Veľmi pekne ďakujeme 🙂 )

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *