Jasličková pobožnosť 2018 (vianočné detské predstavenie)

Jasličková pobožnosť 2018    (vianočné detské predstavenie)

(Na základe evanjelia podľa Lukáša + úryvky z evanjelia podľa Matúša. Deti len hrajú svoje postavy a text za nich hovorí hlas zo zákulisia. – Dvaja chlapci “dabovali” mužské postavy a dievčatá ženské postavy. – Zároveň je však text z evanjelia upravený tak, aby aj malé detičky rozumeli čo najviac.)

Rozprávač:    Už mnohí sa pokúsili rad zaradom vyrozprávať udalosti, ktoré sa stali, ako nám ich odovzdali tí, čo ich od začiatku sami videli a boli služobníkmi slova. Preto sme sa aj my rozhodli, že vám to, vznešení prítomní, po dôkladnom preskúmaní všetkého od počiatku verne rad-radom opíšeme.

Pieseň –  Daj Boh šťastia

OBRAZ 1. – ZVESTOVANIE  PANNE  MÁRII

Rozprávač: Boh poslal anjela Gabriela do mesta, ktoré sa volá Nazaret k dievčine menom Mária. Mária bola zasnúbená s Jozefom, ktorý pochádzal z významného rodu Dávidovho. Anjel prišiel k nej a povedal:

Anjel:          „Zdravas´ Mária, si plná milostí a Pán je s tebou.“

Rozprávač: Ona sa zarazila a rozmýšľala, čo znamená jeho pozdrav (Mária mieša, zarazí sa pri anjelových slovách, ostáva sedieť a pozerá na anjela).

Anjel:          (Anjel chytí Máriu za rameno.)

                     „Neboj sa Mária, máš u Boha milosť. Boh ti zverí svojho syna – porodíš ho a pomenuješ ho Ježiš. On bude veľký. Pán Boh mu dá trón a bude kraľovať a jeho kráľovstvo nebude mať konca.“

Mária:         (sa postaví a pýta sa – ruky pri tele, otočené dlaňami hore) : „Ako sa to stane?“

Anjel:          „Duch Svätý na teba zostúpi a náš Boh, mocou Najvyššieho ťa zatieni. A preto dieťa bude sväté – bude to Boží Syn.“

Mária:         (obe ruky prekrížene položí na svoju hruď): „Hľa, som služobnica Pána Boha – nech sa stane tak, ako si povedal“.

(Anjel odchádza, Mária si sadne, keď sa začne spievať odchádza.. aby to bola chvíľka po anjelovi a nie zarovno ním.)

Svetlo sa vypne a zasvieti až na Jozefa, ktorý spí.

Pieseň  – Gabriela  archanjela

OBRAZ 2. – ANJEL  NAVŠTÍVI  JOZEFA

                     (Jozef leží  – posadí sa, keď k nemu príde anjel.)      

Rozprávač:  Máriín snúbenec sa volal Jozef. Bol to dobrý a spravodlivý človek, ale nerozumel tomu, keď mu Mária povedala, že sa im narodí Boží syn. Preto chcel potajomky zrušiť ich zasnúbenie. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal:

Anjel:          „Jozef, syn Dávidov, neboj sa zobrať si Máriu za svoju manželku, lebo to čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. (ukáže hore) Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

Rozprávač:  (Jozef si ľahne po odchode anjela na približne 3 sekundy, potom sa budí →posadí sa a naťahuje sa.)

                     Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel a zobral si Máriu za manželku.

                     (Jozef spieva aspoň naoko pesničku s nami: Ježiško maličký náš  – ruky ma spolu ako na modlitbu a pozerá na orgán.)

Pieseň –  Ježiško maličký čože Ti dám

OBRAZ 3. – NÁVŠTEVA  PANNY  MÁRIE  U  ALŽBETY

Rozprávač:  V ďalších dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľaľa sa za svojou príbuznou Alžbetou do judejského mesta v hornatom kraji. Anjel jej zvestoval, že hoci je Alžbeta vo vysokom veku, čaká syna, pretože Bohu nič nie je nemožné. Keď Mária vošla do jej domu, pozdravila ju (jemne zakýva). Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy Alžbeta zvolala:             (Chytia sa za ruky.)

Alžbeta:      „Požehnaná si medzi ženami a požehnané je aj tvoje dieťa. Ako som si zaslúžila, že matka Božieho syna prichádza ku mne? Lebo len čo som počula tvoj pozdrav v mojich ušiach, dieťa v mojom lone sa zachvelo.“

Mária:         (Zdvihne ruky a pohľad hore.) „Velebím a chválim Boha, jasám a teším sa, lebo zhliadol na mňa. A hľa, od tejto chvíle ma budú blahoslaviť všetky ďalšie pokolenia.“

Rozprávač:  Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov (odchádza). Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna (“príbuzná“ prinesie bábiku). Všetci susedia a príbuzní sa radovali s ňou (potlapká ju po pleci). Pýtali sa jej ako sa bude volať a keď povedala, že bude volať Ján, tak sa všetci divili(prekvapený pohlad – ruku na ústa). Pretože v tom čase sa mená dedili a v ich príbuzenstve sa nik nevolal Ján.

Pieseň –  Zvonia zvony vianočné

OBRAZ 4. – HĽADANIE  PRÍBYTKU

Rozprávač:  V tých dňoch hlásnici hlásili rozkaz od cisára Augusta, že je potrebné spísať zoznam všetkých ľudí po celom svete. A všetci sa šli dať zapísať do svojho mesta, odkiaľ pochádzali. Vybral sa aj Jozef so svojou manželkou Máriou (Jozef prinesie aj somárika), pretože pochádzal z Betlehema, z Dávidovho rodu. Mária bola v požehnanom stave a kým boli v Betleheme, nadišiel jej čas pôrodu.      

                     (1.klopanie) Jozef klopal od dverí k dverám, ale všade mali plno a všade ho posielali preč. (krúti hlavou.)

                     (2.klopanie) Ani v poslednom dome sa nenašlo pre nich miesto (krúti hlavou), ale gazdinej sa ich ulútostiloporadila im, aby išli za mesto (ukáže do rohu). Tam nájdu opustenú maštaľ.

Rozprávač:  Pre Máriu nadišiel čas pôrodu. I porododila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasličiek.(Mária upravuje Ježiška v jasličkách.)

Pieseň –  Hľa  zástup

OBRAZ 5. – NARODENIE  JEŽIŠKA  +   PASTIERI

Rozprávač: (Pastieri klačia okolo ohníka.) V tom istom kraji boli pastieri, ktorí boli v noci hore a strážili svoje stádo ovečiek. Tu zastal pri nich anjel a ich ožiarila jeho žiara. Pastieri sa veľmi báli, ale anjel im povedal:

Anjel:          „Nebojte sa. Poviem vám veľkú novinu, z ktorej budete mať radosť. Dnes sa narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto bude znamenie: Nájdete dieťatko uložené do plienok a ležiace v jasličkách“

Rozprávač:  A z neba sa ozval anjelský spev: (spevokol:)„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“

                     Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali:    (Anjel odíde, pastieri sa postavia, Paťko drgne do ramena.)

Pastieri:      „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa stalo, ako nám oznámil Pánov anjel.“

                     (Zoberú dary, odídu za plentu a sadnú si k sv.rodine.)

Pieseň –  Vstávajte  pastieri

OBRAZ 6. – NÁVŠTEVA  MUDRCOV  (TROCH KRÁĽOV)  OD  VÝCHODU

Rozprávač:  Keď sa za čias kráľa Herodesa narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa:

Mudrci:      (prídu a naraz sa úklonom hlavy poklonia) „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

Rozprávač: Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a zavolal si všetkých veľkňazov (mávne rukou) a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. A oni mu povedali:

Veľkňazi:    (príde s otvorenou knihou) „V Betleheme, lebo tak píše prorok: A ty, Betlehem, nijako nie si najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael.“

Rozprávač:  Herodes si dal potajomky zavolať mudrcov a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich poslal do Betlehema a povedal:

Herodes:    „Choďte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Rozprávač:  „Oni kráľa vypočuli a odišli.“ (Odídu od Herodesa, “putujú“ po kostole →  zatiaľ  ODNESIEME  PLENTU – ostáva vidno len maštalku so sv. rodinou a tam už kľačia pastieri.)

                     „A hľa, hviezda (niekto drží hviezdu za plentou maštalky, pastieri dávajú dary), ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s jeho matkou, Jozefom i pastiermi, ktorí im dali svoje dary (ako uvidia pastieri hviezdu môžu začať po jednom klásť dary). Padli i oni na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.“  (Pastieri aj králi si sadnú po bokoch sv. rodiny.)

Pieseň – Tichá noc

3 Comments
  1. Im excited to discover this web site. I need to to thank you for ones time for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you bookmarked to look at new information in your web site.

Leave a reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *